CT Group là một nhà đầu tư quan trọng trong việc tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Và đây cũng chính là cơ hội độc đáo dành cho các nhà đầu tư quốc tế.

CT Group cũng đang đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng.