Đầu Tư Tài Chính

Đầu tư tài chính cũng là lĩnh vực nhiều tiềm năng của CT Group. Không chỉ hỗ trợ đắc lực trong công tác nguồn vốn cho Tập đoàn và đưa thương hiệu CT Group vươn xa hơn hơn mà còn mở cánh cửa mới cho Tập đoàn tham gia tích cực vào quá trình Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tham gia đầu tư vào ngành Tài chính Ngân hàng. 

CT Group chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính, dịch vụ tư vấn quản trị, phân tích kinh tế - thị trường cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn, trong nước và quốc tế.  Đúng như tên gọi, "kết nối" chính là phương châm hành động của CT Group, góp phần gia tăng hiệu quả tài chính - đầu tư nội tại của từng thực thể đối tác của CT Group. Sứ mạng của CT Group không gì khác hơn là giúp cho khách hàng của mình khơi dậy, khai thác và phát huy những thế mạnh tiềm tàng, kết nối cung và cầu, vốn và dự án, các khoản đầu tư và khả năng sinh lợi, công nghệ quản lý và nhu cầu thực tiễn, kinh nghiệm hỗ tương giữa các bên, vượt ra khỏi biên giới công ty, Tập đoàn hay lãnh thổ. Để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc, đội ngũ chuyên viên CT Group xác định cho đơn vị mình một khẩu hiệu hành động rõ ràng và ngắn gọn gồm 8 chữ:

"Nhanh nhạy - Kiên trì - Xác tín - Khả thi".